Charakteristika chovu

Chov včelích matiek prebieha v horskom prostredí Malej a Veľkej Fatry, kde včelstvá zimujú v pomerne tvrdých klimatických podmienkach. Obhospodarujeme 200 včelstiev, ktoré máme rozmiestnené na ôsmych pevných  stanovištiach v nadmorskej výške 450-985 m.n.m.

Klimatické a prírodné podmienky na týchto horských stanovištiach sami o sebe v priebehu každej zimy a jarných mesiacov preveria vhodnosť rozchovaného materiálu pre výber najvitálnejších včelstiev.

Matky rozchovávame na oplodňovacích stanovištiach, ktoré sú izolované hlboko v doline a na 3.  izolovaných oplodňovacích staniciach (oplodňovacia stanica Čertova Brána, Drobkov, Janošíkovo). Tým predchádzame nežiadúcemu oplodneniu cudzími trúdmi. Táto priestorová izolácia plemenných včelstiev a ich trúdov je veľmi dôležitá pre šľachtiteľský cieľ a vlastnosti matiek, ktoré produkujeme. Keďže sa nám darí úspešne eliminovať množstvo cudzích trúdov, majú naše matky vyrovnané a vyvážené vlastnosti.

Matky rozchovaváme v 4.rámikových oplodniačikoch a 5 -rámikových plemenáčoch rámikovej miery B , kde majú dostatok priestoru pre dobré rozkladenie.
Menu