Línia

Carnica Fatra patrí ku kraňskému plemenu včely medonosnej (Apis mellifera carnica), alpského ekotypu. Orientačný a taxonometrický prehľad: Druh – včela medonosná Poddruh (plemeno, rasa) – kraňská Ekotyp – Alpský Línia…
Read More

Chovateľský cieľ

Našim chovateľským cieľom je chov včelích matiek s výborným čistiacim pudom, ktoré majú prudký jarný rozvoj, vedia maximálne využiť jarné a tiež neskoré znášky, sú mierne a majú malý sklon k…
Read More

Charakteristika chovu

Chov včelích matiek prebieha v horskom prostredí Malej a Veľkej Fatry, kde včelstvá zimujú v pomerne tvrdých klimatických podmienkach. Obhospodarujeme 200 včelstiev, ktoré máme rozmiestnené na ôsmych pevných  stanovištiach v nadmorskej…
Read More
Menu