Chov

„Carnica Fatra“  je včela, ktorú zošľachťujeme podľa našich požiadaviek na sprievodné vlastnosti a znáškové pomery v oblasti kde včelárime. Zatiaľ je pomenovaná pod pracovným názvom, keďže je v uznávacom schvaľovacom…
Read More

Chovateľský cieľ

Našim chovateľským cieľom je chov včelích matiek s výborným čistiacim pudom, ktoré majú prudký jarný rozvoj, vedia maximálne využiť jarné a tiež neskoré znášky, sú mierne a majú malý sklon k…
Read More

Charakteristika chovu

Chov včelích matiek prebieha v horskom prostredí Malej a Veľkej Fatry, kde včelstvá zimujú v pomerne tvrdých klimatických podmienkach. Obhospodarujeme 200 včelstiev, ktoré máme rozmiestnené na ôsmych pevných  stanovištiach v nadmorskej…
Read More
Menu