1. VčelíMed.sk
 2. /
 3. Včelie matky a odložence
 4. /
 5. Voľne párená matka CARNICA FATRA z izolovanej oplodňovacej stanice

Voľne párená matka CARNICA FATRA z izolovanej oplodňovacej stanice

100,00

Voľne párená matka z izolovanej oplodňovacej stanice (Malá, Veľká Fatra ), vhodná pre ďalšie rozchovávanie.

Kategórie produktu: Včelie matky a odložence

Voľne párená matka z IZOLOVANEJ oplodňovacej stanice (Malá alebo Veľká Fatra ), vhodná aj pre ďalšie rozchovávanie.

Včelia matka – CARNICA FATRA (vlastná línia)

 • včely sú veľmi kľudné pre prácu
 • majú veľmi dobrý čistiaci pud
 • rovnomerne šedé sfarbenie
 • vytvárajú silné včelstvá
 • majú malý sklon k rojeniu
 • dobrý medný výnos
 • výborne využívajú jarné, letné aj neskoré medovicové znášky
 • zimovanie početnej silnej generácie
 • rýchly jarný rozvoj
 • matka bola šľachtená v 985 m.n.m – Národný park Malá a Veľká Fatra

OBJEDNÁVKY na rok 2022! 

Objednané matky odosielame najskôr od 1.júna 2022 podľa poradovníka až do konca augusta.

Kvôli nepredvídateľnosti počasia sa môže stať, že matky začneme odosielať s oneskorením, no objednávky vždy naplníme.

V deň odoslania Vás budeme telefonicky kontaktovať, či ste schopní matky prevziať na pošte, prípadne osobne. Následne ich odosielame ako doporučený list 1. triedy a na ďalší deň sú u Vás. Odosielame pondelok-štvrtok, v piatok nie.

Včelie matky dodávame s listom o pôvode matky, dekrétom uznaného chovu (vydaný MP SR), veterinárnym osvedčením na predaj plemenného materiálu (vydaný RVPS SR). Matka je označená opalitovým číslom, má zastrihnuté krídlo.

Na tieto matky aktuálne NIE JE možné uplatniť si dotáciu.

Podobné produkty

Menu